Değerli Hekimler ve Firma Temsilcileri,

  Aile Hekimliği uygulamasında eğitim ihtiyacını karşılamak adına faaliyetlerimize; 2008  yılında Denizli’de sempozyum yaparak başlatmıştık. Sonraki dönemlerde AÇS Günleri, Hematoloji Günleri, Dermatoloji Günleri ve Geriatri Paneli ile devam ettik. Eğitim sürecimiz 2018, 2019 ve 2021 yılında Ulusal Denizli Aile Hekimliği Kongresi (dahed kongre) ile devam etti. Ege’nin diğer illeri ile  2021 den itibaren her yıl EGEKON ( Ege Aile Hekimliği Kongresi ) devam etmektedir. Sempozyumlarımız; 7-8 Ekim 2023’de gerçekleşen  Denizli Koruyucu Hekimlik Günleri ve 2-3 Mart 2024 de Dermatoloji Günleri ile devam ediyor. 14-17 Kasım 2024 tarihlerinde 4. kongremiz JUJU Premier Palace Hotel Kemer/Antalya’ da gerçekleşecektir. Denizli Aile Hekimleri Derneği’nin (DAHED) düzenlediği DAHED AKADEMİ faaliyeti olan; Uluslararası Katılımlı Bütüncül Tıp ve Aile Hekimliği Kongresi’nde hep birlikte olmayı bekliyoruz.
     
  Uluslararası Katılımlı Bütüncül Tıp ve Aile Hekimliği Kongresi’nde tüm uzmanlık alanlarında, kişi/hasta odaklı  bütüncül yaklaşımın önemine dikkat çekmek istiyoruz. 
     
  Kongremizin düzenlenmesinde destek olan kurum ve kuruluşlar ile özel sektör temsilcilerine ve yoğun bir çaba ile kongremizin gerçekleşmesini sağlayan Düzenleme Kurulumuza sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Tüm Hekimlerimizi ve siz Sağlık Sektörü Temsilcilerimizi 14-17 Kasım 2024 tarihlerinde JUJU Premier Palace Hotel Kemer/Antalya’ da Uluslararası Katılımlı Bütüncül Tıp ve Aile Hekimliği Kongresi’nde ağırlamayı heyecanla bekliyoruz.


Kongre Başkanı
Dr. İbrahim ÖK

 

Dear Physicians and Company Representatives,

  In order to meet the need for education in Family Medicine practice, we started our activities with a symposium in Denizli in 2008. In the following periods, we continued with Family Health Worker Days, Hematology Days, Dermatology Days and Geriatrics Panel. Our education process continued with the National Denizli Family Medicine Congress (dahed congress) in 2018, 2019 and 2021. EGEKON (Aegean Family Medicine Congress) continues every year from 2021 with other provinces of the Aegean. Our symposiums continue with Denizli Preventive Medicine Days on October 7-8, 2023 and Dermatology Days on March 2-3, 2024. Our 4th congress will take place on 14-17 November 2024 at JUJU Premier Palace Hotel Kemer/Antalya. DAHED ACADEMY activity organized by Denizli Family Physicians Association (DAHED); We expect to be together at the International Participatory Holistic Medicine and Family Medicine Congress

 We would like to draw attention to the importance of person/patient-oriented holistic approach in all specialties at theInternational Participatory Holistic Medicine and Family Medicine Congress

 I would like to extend my endless thanks to the institutions and organizations and private sector representatives who supported the organization of our congress and to our Organizing Committee, which ensured the realization of our congress with intense effort. We look forward to welcoming all our Physicians and you, our Health Sector Representatives, at the International Participatory Holistic Medicine and Family Medicine Congress on 14-17 November 2024 at JUJU Premier Palace Hotel Kemer/Antalya

Congress Chair
Dr. İbrahim ÖK

 

Etkinlik Tarihi
14-17 KASIM 2024
 
İletişim
Esin BAYAR
esin@motto.tc
 
MOTTO TURİZM
www.motto.tc